Odbędą się dwie w dniu litewskiego święta narodowego … jedna w Warszawie o 18.00, druga o 11.00 w Gdańsku. Organizatorzy to :Stowarzyszenie Memoriae Fidelis, Liga Obrony Suwerenności oraz Federacja Organizacji Kresowych organizują w Warszawie i Gdańsku pikiety przeciw dyskryminacji Polaków na Litwie.
Tak to uzasadniają organizatorzy :
Obie pikiety urastają do rangi symbolu, bowiem 16 luty, który w tym roku wypada w środę - jest dniem niepodległości Litwy, świętowanym przez odrodzoną Republikę Litewską. 16 lutego 1918 roku “taryba” - Litewska Rada Państwowa proklamowała niepodległość Litwy. Niestety okres litewskiej niepodległości po latach 1990-91, gdy święto przywrócono - stał się dla Polaków czasem nasilającej się dyskryminacji ze strony litewskich władz. Z tego powodu w środę, na którą przypada wspomniana rocznica o godzinie 18.00 w Warszawie, przed ambasadą Republiki Litewskiej, Al. Ujzadowskie 14, a także o 11.00 w Gdańsku, pod konsulatem RL na ul. Heweliusza 11 zorganizowane zostaną protesty. Organizatorzy warszawscy apelują o wzięcie ze sobą świeczek z osłonami, na wietrzną pogodę lub lampionów.
 
Decyzja powyższa jest motywowana zarówno symboliką, jak i względami praktycznymi. Światło nadziei przyda się w tym trudnym czasie, gdy polskiemu szkolnictwu grozi z rąk władz litewskich likwidacja. Ponadto protest musi być dostrzegalny w momencie, gdy w okresie zimowym robi się wcześniej ciemno. Wcześniej bowiem w polskość na Wileńszczyźnie (gdzie Polacy stanowią większość) wymierzano rozmaite ciosy, teraz uchwała dla polskiego szkolnictwa jest wyrokiem powolnej śmierci poprzez “wykrwawienie“; tj. jeszcze szybszą ustawową likwidację szkół oraz eliminacje z nich języka polskiego. W stolicy pod ambasadą swoją obecność po raz kolejny potwierdzili husarzy na koniach. Są podejmowane wysiłki by ściągnąć również inne grupy rekonstrukcyjne.

W przypadku Warszawy inicjatywa wyszła ze strony Memoriae Fidelis i na tę grupę spadł główny wysiłek organizacyjny, przy wsparciu Federacji Organizacji Kresowych. W Gdańsku wszystko opiera się na działaniu Ligi Obrony Suwerenności, przy wsparciu miejscowych działaczy MF. Każda obecność się liczy - w dobie, gdy w lutym - marcu decyduje się los polskich szkół, toteż organizatorzy gorąco o nią apelują. Coraz więcej międzynarodowych organizacji interesuje się łamaniem praw człowieka na Litwie, zwłaszcza Polaków.
 
To szczególny czas. Nie można więc go zmarnować.

Inicjatorzy akcji apelują, by zabierać ze sobą znajomych oraz rozsyłać informację o proteście, gdzie się da. Można zabrać aparaty i kamery, zwłaszcza dobre (ciemność będzie rozświetlona przez świece), by uwiecznić protest i np. zrobić sobie zdjęcie z husarzem. Wszelkie aktualności związane z protestem podawane będą na stronie www.polskiekresy.pl w tym właśnie artykule.
 
Inf. za : stroną Polskie Kresy … vide : http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=aktualnosci