Blog
spać na posiedzeniach można, ale chrapać się nie godzi
vantomas-galicja 1
vantomas-galicja 1 Tomasz Stelmach, politolog, radny powiatu tarnowskiego,poglądy konserwatywno-narodowe
38 obserwujących 2078 notek 720624 odsłony
vantomas-galicja 1, 11 lipca 2010 r.

Historia Galicji cz II

587 0 0 A A A

 

Rada miasta Lwowa w odp. Gen Hadlikowi …
 
Rada kieruje do generała memoriał / po łacinie / tej między innymi treści : „jakkolwiek osoby reprezentujące Majestat Cesarsko-Królewski godne są najwyższych zaszczytów nie tylko w tem mieście, ale i we wszystkich częściach świata, to jednak za względu to, że akt ten zdąża do uznania nowego pana, my zaś zobowiązani jesteśmy przysięgą na wierność Stanisławowi Augustowi, Polski królowi, od której to ten sam królewski Majestat, które muśmy ją złożyli, miasto Lwów nie może przysięgać nowemu władcy, skoro przysięgło już Najjaśniejszemu królowi Polski”….
Rada poprosiła o zwolnienie od „asystancji” w uroczystościach 4 października. Memoriał podpisał ówczesny burmistrz Lwowa Wojciech Behm.
Dziad Wojciecha Kasper/ podpisujący się jeszcze Boehme/  w XVII w. przywędrował do Lwowa z dalekiej Świdnicy. Ojciec Wojciecha Krystian, siodlarz, został obywatelem miasta na początku XVIII w. Ale ich najsławniejszym już w pełni polskim krewnym i potomkiem był Tarnowianin z urodzenia gen. Józef Bem bohater z bitwy pod Iganiami i pod Ostrołęką a w 1848-49 jego talenty militarne doceniali bratankowi Węgierscy …
Ostatecznie jednak władze Lwowa musiały wziąć udział w uroczystym osadzeniu nowego rządu… W styczniu 1773 r. magistrat złożył przysięgę na wierność nowej władczyni ziem …
Na mocy traktatów rozbiorowych z 1772 r. Austrii przypadła cześć Małopolski, bez Krakowa, niemal cała Ruś Czerwona ( z Lwowem, Haliczem i Przemyślem ) oraz cześć Podola i Wołynia. W sumie Austria zagarnęła 83 tys. km kwadratowych wraz z 2 mln 650 tys. mieszkańców. Przy czym trzeba powiedzieć że w zachodniej części zaboru mieszkała ludność etnicznie polska i jeszcze w Rzeczpospolitej szlacheckiej był to jeden z najgęściej zaludnionych obszarów, w części wschodniej przeważała ludność ruska, wyznania unickiego.  
Z końcem 1772 r. Wiedeń ogłosił „uzasadnienie” Habsburgów do zajętych ziem. Hofrat Teodor Antoni Rosenthal, kustosz Adam Kollar i Josef Benczura, nie mieli łatwego zadania, mocno naciągając „Wywód poprzedzający prawa Korony Węgierskiej do Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony Czeskiej do Ksiestwa Oświęcimskiego i Zatorskiego.” 
Problematyczność tej sprawy uznał nawet Kanclerz Wenzel Anton Kaunitz, najbliższy współpracownik Marii Teresy…
Okazało sie w wyniku tego wywodu że : korona czeska zachowała pretensje do legalnie nabytych przez króla polskiego księstw : oświęcimskiego (w 1454 r.) i zatorskiego ( w 1494 r.) wcielonych z czasem do województwa krakowskiego. Z kolei korona węgierska mogła mieć wg tych „speców” pretensje do Rusi Czerwonej, gdyż ta dwukrotnie choć krótko, była zależna od Węgier (w 1214 i w latach 1370-1387).
Te właśnie roszczenia : do księstw oświęcimskiego i zatorskiego oraz do księstw ruskich – Halicza i Włodzimierza – utrwalono w nazwie nowej prowincji : Królestwo Galicji (czyli Halicza) i Lodomerii (czyli Włodzimierza) wraz z księstwem oświęcimskim i zatorskim. Etymologia Nazwy Galicja i Lodomeria to uściślając : oba człony pochodzą od zlatynizowanych nazw średniowiecznych Księstw, które trafiły do języka polskiego z niemieckiego. Galicja od Halicza, Lodomeria od Włodzimierza Wołyńskiego. Nie można tej nazwy wiązać w jakikolwiek sposób z Galicją Hiszpańską :) 
Przyjęta ostatecznie nazwa (rozważano także inne : Przednie Węgry, Polska Austriacka, Wielkie Księstwo Lwowskie), choć przydługa i najczęściej skracana do pierwszego członu /Galicja/ była najdogodniejsza politycznie- pozwalała w przyszłości zgłaszać pretensje do całej Lodomerii, czyli Wołynia.
 
W II rozbierze Rzeczpospolitej w 1793 r. Austria, zajęta wojna z rewolucyjna Francją, nie wzięła udziału. Posiadłości Habsburskie powiększyły się jednak po III rozbierze Polski, o pozostałą cześć Małopolski z Krakowem, resztę województw sandomierskiego i ruskiego (ziemia chełmska) oraz ziemie leżące na lewym brzegu Bugu, prawym brzegu Pilicy i Wisły – łącznie o dalsze 47 tys. kilometrów kwadratowych i około 1,5 mln ludności. Nowe zdobycze nazwano Galicją Zachodnią. Jej gubernatorem został Johann Wenzel von Margelik, z urodzenia Czech, z przekonania Niemiec, baron z łaski Józefa II, typowy przedstawiciel oświeceniowej kasty urzędniczej : przeciwnik duchowieństwa katolickiego, antysemita, niechętny Polakom. Już jednak w 1803 r. obydwie Galicje – Zachodnią i Wschodnią – połączono.
By dokończyć prawno międzynarodowe sprawy granic Galicji należy dodać …W następstwie przegranej Austrii w wojnie z Napoleonem i Księstwem Warszawskim, w 1809 r. doszło do zmian terytorialnych. Wszystkie austriackie nabytki z III zaboru, czyli tzw. Galicję Zachodnią, oraz okręg zamojski (z I zaboru), przyłączono do Księstwa Warszawskiego. Wieliczka stała się kondominium, czyli własnością wspólną. Na rzecz Rosji Austria utraciła okręg tarnopolski, najdalej na wschód wysunięta część Galicji, z tym że w granicach cesarstwa pozostały Brody.
Po Kongresie Wiedeńskim, obradującym w latach 1814-15, trzy państwa rozbiorowe, przewodzące zwycięskiej koalicji antynapoleońskiej, decydowały nie tylko o kształcie terytorialnym, ale również o obliczu politycznym Europy na wiele dziesięcioleci. Polacy- najwierniejsi sojusznicy Cesarza Francuzów – znaleźli się, niestety w obozie pokonanych. Austria odzyskała obwód tarnopolski, Podgórze oraz prawo do żup wielickich. Kraków z okręgiem został wolnym mistem. Kongres przywrócił w Europie władzę monarchów z bożej łaski i odbudował stary porządek, dlatego lata 1815-1848, czas dominacji arystokracji, duchowieństwa i wojska, określa się mianem Restauracji.
Nieudane powstanie z 1846 sprowokowane przez policje państw zaborczych, przyniosło likwidację Rzeczpospolitej Krakowskiej, czwartej pod względem obszaru republiki w Europie, po Szwajcarii, Wyspach Jońskich i Hamburgu.  W ten sposób na prawie 70- lat został określony kształt terytorialny zaboru austriackiego, którego urzędową nazwę rozbudowano następująco :
Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim, tudzież Wielkim Księstwem Krakowskim.
 
Cdn…
 
PS. Ciekawostki z epoki : Kraków w 1830 roku liczył blisko 25 tys. mieszkańców, niewiele wykraczał poza starą cześć miasta, okoloną Plantami … dzisiejszymi Alejami Trzech Wieszczów jeździła kolejka …
 
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Liczniki tytuł image W EUROPIE Dziś jeszcze nie wiadomo, ale czas pokaże, jakie znaczenie dla przyszłości Europy będzie miał wybór Vaclava Klausa na prezydenta Republiki Czeskiej. Klaus wygrał z otwartą przyłbicą. Przeciwnicy zarzucali jego polityce anachronizm, więc na to przede wszystkim odpowiedział im w Parlamencie przed pierwszym głosowaniem.

Mówił wtedy: „Jeżeli nie chcecie brać pod uwagę tysiącletnich tradycji naszej cywilizacji, jej wartości chrześcijańskich, znaczenia tradycyjnej rodziny i szacunku dla życia ludzkiego, nie głosujcie na mnie, bo ja wartości te wyznaję. Jeżeli chcecie żyć w przyszłości wyznaczonej przez modne trendy, gdzie palenie będzie zabronione, a narkotyki będą tolerowane, gdzie małżeństwo będzie instytucją zagrożoną wymarciem, a na Ratuszu pojawiać się będą wyłącznie pary w celu rejestracji związków partnerskich, gdzie starych i chorych będziemy z litości pozbawiać życia, gdzie ktoś będzie nam nakazywał, co mamy jeść, pić i jak mamy mówić, wówczas ostrzegam, że to nie jest mój program. To nie jest moja wizja przyszłości.
Jeżeli pragniecie przyszłości, w której Republika Czeska nie ma bronić swoich interesów, a tylko biernie poddawać się woli urzędników z tej czy innej instytucji międzynarodowej – wtenczas także przyznaję, że jestem człowiekiem przeszłości. Jeżeli uważacie czeską koronę za taki przeżytek, że trzeba się go jak najszybciej pozbyć, wybierzcie któregoś z pozostałych kandydatów, bowiem ja będę wspierał istnienie naszej własnej waluty tak długo, dopóki będzie to korzystne dla obywateli Republiki Czeskiej. (…) Wierzę w Republikę Czeską. Wierzę w ludzi, którzy w niej mieszkają. Kocham swój kraj i będę tutaj nadal pracował, niezależnie od tego, jakim wynikiem skończą się dzisiejsze wybory. Ale przede wszystkim zawsze będę walczył o zachowanie naszej wolności i naszej suwerenności.”

Nie wygrał po tej mowie. Wygrał w trzecim głosowaniu.

NA ŚWIECIE 

 

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Tagi

Tematy w dziale Kultura